Αντιμετωπίζοντας τα αρνητικά έμφυλα στερεότυπα και τους μύθους

Στόχοι
Τα παιδιά να μάθουν να αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης των αρνητικών έμφυλων στερεοτύπων. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τους μύθους που χτίζονται μέσα από τα έμφυλα στερεότυπα και τις προσδοκίες. Να μάθουν να αντιμετωπίζουν συνηθισμένους μύθους που βασίζονται στα έμφυλα στερεότυπα και τις προσδοκίες.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τάξεις Δημοτικού
Ε' - Στ'
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Έμφυλες ταυτότητες
Συμπεριληπτικό σχολείο