Το σύμφωνο συνύπαρξης της τάξης

Στόχοι
Διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς που θα συμφωνήσουν από κοινού οι μαθητές/-τριες, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού για να νιώθουν άνετα και να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.
Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Είδος Υλικού
Δραστηριότητα
Θεματική
Συμπεριληπτικό σχολείο
Αρχείο