Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό του Πολύχρωμου Σχολείου εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους:

  • Υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, οι οποίες αποτελούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  • Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και του αλληλοσεβασμού.
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και του σχολικού εκφοβισμού.
  • Ενδυνάμωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  • Συμπεριληπτική σχολική κοινότητα.
  • Προαγωγή της δημόσιας και ατομικής ψυχικής και σωματικής υγείας και του ευ ζην.


Το υλικό αυτό είναι αποτέλεσμα εθελοντικής, συλλογικής εργασίας –στο πλαίσιο εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων– από  καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, με μεγάλη, αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα φύλου, σεξουαλικού/ερωτικού προσανατολισμού, διακρίσεων και αποκλεισμού.

edumaterial edumaterial edumaterial

Είδος Υλικού Εκπαιδευτικό Υλικό Τύπος Εκπαιδευτική Βαθμίδα Θεματική Συντελεστές
material Χιονάτομο-Κατανοώντας την Ταυτότητα Φύλου Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο Έμφυλες ταυτότητες Μετάφραση: Γιωργής Φλωριώτης - Επιμέλεια: Μαρία Λιοτήρη, Έλενα Σκαρπίδου Πολύχρωμο Σχολείο (2020)
Στόχοι: Οι μαθητές/-τριες να εξερευνήσουν τις έννοιες της ταυτότητας φύλου και της έκφρασης φύλου. Να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ, της ταυτότητας φύλου…
material Πεταλούδα Χίμαιρα: Μη δυαδικά ζώα Δραστηριότητα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να μάθουν οι μαθητές/-τριες για την πεταλούδα Χίμαιρα η οποία είναι και θηλυκή και αρσενική, να συμμετάσχουν σε συζήτηση και στη συνέχεια, σε εικαστική δραστηριότητα, η οποία θα τους…
material ΛΟΑΤΚΙ+ Συνέλευση υπερηφάνειας Δραστηριότητα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να μάθουν οι μαθήτριες/-τές για διαφορετικά είδη οικογενειών, για τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Να μάθουν για την παρέλαση υπερηφάνειας και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τη…
material Αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθήτριες/-τές πώς νιώθει ένα άτομο που υφίσταται διακρίσεις και να εντοπίσουν στρατηγικές για την καταπολέμησή τους.
material Οι πρώτες Ελληνίδες – Debate Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Να λάβουν γνώση τα παιδιά για το γεγονός ότι δεδομένα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που σήμερα είναι νομικά κατοχυρωμένα, δεν ίσχυαν πάντα για τις γυναίκες.
material Στη ζούγκλα Δραστηριότητα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Ανάδειξη της έννοιας της συμπερίληψης. Βίωση συναισθημάτων συμπερίληψης και αποκλεισμού από μία ομάδα. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης για όσες/-ους θεωρούν ότι υφίστανται αποκλεισμό.
material Κατανόηση και ενσυναίσθηση Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο Ανθρώπινα δικαιώματα, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Αναζήτηση τρόπων κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης όλων των μαθητών/μαθητριών.
material Η έρημος Δραστηριότητα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι οι ατομικές δεξιότητες και διαφορές συμβάλλουν στην κατάκτηση ενός ομαδικού στόχου. Κατανόηση ότι η διαφορετικότητα πλουτίζει την…
material Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις Οικογένειες Δραστηριότητα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να καθορίσουν τι συνιστά μια οικογένεια και να περιγράψουν διάφορα είδη οικογενειών, να μάθουν ότι οι οικογένειες έχουν ομοιότητες και διαφορές, να…
material Είμαστε ίδιοι αλλά διαφορετικοί και όλοι συνεπιβάτες στο ίδιο τρένο Δραστηριότητα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Ανθρώπινα δικαιώματα, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταξύ τους διαφορές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να…
material Δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά: Θα περιγράψουν τι πιστεύουν ότι σημαίνει δίκαιη, ίση και με σεβασμό μεταχείριση μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία και στο…
material Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί! Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να μάθουν τα παιδιά τις διαφορές ανάμεσα στην κατηγορηματική / αποφασιστική, επιθετική και παθητική επικοινωνία. Να μάθουν να επιλέγουν τον πιο κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας όταν…
material Βάλε τέλος Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Η κατανόηση των μορφών ψυχολογικής βίας με την οποία βάλλονται οι άνθρωποι εξαιτίας των προσδοκιών που έχει η κοινωνία από τους άνδρες και τις γυναίκες. Η κατανόηση της κουλτούρας του…
material Η καρέκλα της συνείδησης Δραστηριότητα Δημοτικό Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητριών/-ών και την κατανόηση μίας «διαφορετικής» εμπειρίας.
material Μυστικό παιχνίδι Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
material Εσύ ποιο άτομο θα ήσουν στο πάνελ; Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι η διαφορετικότητα στον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι ένα θέμα περίπλοκο και πολυδιάστατο, το οποίο οι διάφοροι φορείς και οι διάφορες επιστήμες έχουν…
material Καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να μάθουμε για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γκέι, οι λεσβίες, οι αμφισεξουαλικοί και οι άνθρωποι που εξερευνούν τη σεξουαλική τους ταυτότητα και να προωθήσουμε την αποδοχή και τον…
material Προχωρώντας μπροστά Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε σχέση με τον αντίκτυπο του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. Κινητοποίηση για δράση ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ομοφοβικής και…
material Η ζωή του Alan Turing Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες τη ζωή και το έργο του Alan Turing. Να διαπιστώσουν τις συνέπειες του ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ανθρώπου στην προσωπική και επαγγελματική…
material Ας μοιράσουμε ρόλους Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης των μαθητριών/-τών ως προς τις έμφυλες νόρμες που εμφανίζονται στο κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Ευαισθητοποίηση των μαθητριών/-τών ως…
material Τι έχουν στο μυαλό τους; Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Διερεύνηση των μοτίβων σκέψης που οδηγούν σε ομοφοβικό εκφοβισμό. Αναγνώριση των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών που σχετίζονται με τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Παρουσίαση μερικών τρόπων…
material Σεξουαλικός Προσανατολισμός – Μύθοι και Πραγματικότητα Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μία λογομαχία μεταξύ των μαθητών/τριών, ώστε να ανταλλάξουν διαφορετικές αλλά και τεκμηριωμένες απόψεις και να προβληματιστούν.
material Μια ανθρώπινη ιστορία Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να αναγνωρίζουν όλο το φάσμα του βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και να καταρρίψουν απόψεις που είναι βασισμένες στα δίπολα. Να…
material Απλώς αστειευόμουν Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Οι μαθήτριες/-τές θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ ακίνδυνου πειράγματος και λεκτικού εκφοβισμού.
material Συμπλήρωση προτάσεων Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Η άσκηση αυτή επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και παιδιά να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι-ες και άλλοι άνθρωποι σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα.
material Σέβομαι τον εαυτό μου = σέβομαι τον/τη σύντροφό μου Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Η άσκηση αυτή πραγματεύεται κοινά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σχετικά με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής. Ακόμα, αναδεικνύει…
material Τσάι και συναίνεση Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της συναίνεσης και πόσο σημαντικό είναι αυτή να λαμβάνεται υπόψη στις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης, να μπορέσουν να διακρίνουν πότε υπάρχει και πότε…
material Σεξουαλική κακοποίηση Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Να αξιολογήσουν τα παιδιά επιπτώσεις και συνέπειες που έχει η σεξουαλική κακοποίηση για το θύμα [επιζών/επιζώσα] και για τους ανθρώπους που συσχετίζονται με αυτόν ή αυτήν.
material Ιστορίες για αφήγηση - Έμφυλη Βία Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την έμφυλη βία μέσα από αφηγήσεις καθημερινών ιστοριών με ήρωες νεαρά άτομα. Τα παιδιά ακούν τις ιστορίες και εκφράζουν μέσα από ερωτήσεις τις θέσεις…
material Ό,τι μας ενώνει, ό,τι μας χωρίζει… Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό. Αναζήτηση τρόπων κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης όλων των μαθητών/μαθητριών
material Διαφορετικότητα – Σεξουαλικός Προσανατολισμός Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Η δραστηριότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να δώσει σε όλους/ες την ευκαιρία να αντιληφθούμε ότι κάποια άτομα είναι ομοφυλόφιλα (ελκύονται από ανθρώπους του ιδίου φύλου), άλλα…
material Έμφυλες Ταυτότητες – Ολοκληρωμένη δραστηριότητα Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Κατανόηση των κοινωνικά δομημένων ρόλων των γυναικών και των αντρών στην κοινωνία (πώς διαμορφώνονται, στερεότυπα, κοινωνικά πρότυπα, συμβολή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των κοινωνικών…
material Η έμφυλη βία στα Social Media Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο άμεσα ή έμμεσα δικαιολογείται η έμφυλη βία και πώς η κανονικοποίηση τη συντηρεί. Επίσης, να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα, ώστε να μπορούν τα…
material Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων στην καθημερινότητα Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα προσδιορίσουν πώς εκφράζεται στην καθημερινότητα ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων.
material Ισότητα των φύλων και θετικά πρότυπα Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Τα παιδιά θα περιγράψουν τις ποιότητες και τα ισχυρά στοιχεία του χαρακτήρα που εκτιμούν στους άλλους ανθρώπους και θα σκεφτούν τη φύση αυτών των ποιοτήτων και των ισχυρών στοιχείων…
material Αντιμετωπίζοντας τα αρνητικά έμφυλα στερεότυπα και τους μύθους Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Τα παιδιά να μάθουν να αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης των αρνητικών έμφυλων στερεοτύπων. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τους μύθους που χτίζονται μέσα από τα έμφυλα στερεότυπα και…
material Οι επιπτώσεις της ταμπελοποίησης Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες ότι όλοι οι άνθρωποι, συνειδητά ή ασυνείδητα, κατηγοριοποιούμε ή κατηγοριοποιούμαστε, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατηγοριοποίηση.
material Από πού προέρχονται οι αντιλήψεις μας Δραστηριότητα Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες ότι όλοι οι άνθρωποι, συνειδητά ή ασυνείδητα, κατηγοριοποιούμε ή κατηγοριοποιούμαστε, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατηγοριοποίηση.
material Μηνύματα για τους άνδρες και τις γυναίκες μέσα από τη λογοτεχνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα εξερευνήσουν πώς τα έμφυλα στερεότυπα ενισχύονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα κοινωνικά πλαίσια.
material Παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Να αναδειχθεί η τάση της κοινωνίας να εγκαθιστά στις συνειδήσεις προαποφασισμένους ρόλους και χαρακτηριστικά για τους άνδρες και τις γυναίκες. Να κατανοήσουν τα παιδιά μέσα από τη…
material Ξετυλίγοντας τα έμφυλα στερεότυπα Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Τα παιδιά να δουν πώς τα έμφυλα στερεότυπα επιδρούν διαφορετικά στα βιώματα των ανθρώπων, να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και μπορούν να…
material Το “Κουτί” του Κοινωνικού Φύλου/ Η φυλακή του φύλου Δραστηριότητα Δημοτικό Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Κατανόηση των κοινωνικά δομημένων ρόλων των γυναικών και των αντρών στην κοινωνία μας και συζήτηση σχετικά με το πώς οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι επηρεάζουν τις επιλογές και τις…
material Κοινωνικό φύλο Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα μάθουν τη διαφορά μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Είναι σημαντικό να βοηθήσετε τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του κοινωνικού…
material Κοινωνικό φύλο ή βιολογικό Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Έμφυλες ταυτότητες
Στόχοι: Κατανόηση του τι αποτελεί βιολογικό φύλο και τι κοινωνικό φύλο και των διαφορών μεταξύ τους.
material Το αστέρι μου Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Να διερευνήσουν οι μαθητές/-τριες την ιδέα της δόμησης της ταυτότητας.
material Ο αγώνας για την επιτυχία Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Ανθρώπινα δικαιώματα, Έμφυλες ταυτότητες, Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό.
material Το σύμφωνο συνύπαρξης της τάξης Δραστηριότητα Δημοτικό, Γυμνάσιο Συμπεριληπτικό σχολείο
Στόχοι: Διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς που θα συμφωνήσουν από κοινού οι μαθητές/-τριες, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού για να νιώθουν άνετα και να εκφράζουν…