Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πολύχρωμο Σχολείο στέλνοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τομέας Επικοινωνίας: info@rainbowschool.gr

Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Εθελοντισμού και Δικτύου: hr@rainbowschool.gr

Τομέας Εκπαίδευσης: edu@rainbowschool.gr

Τομέας Θεσμικής Δικτύωσης, Παρεμβάσεων και Διεκδικήσεων: net@rainbowschool.gr

Τομέας Διοίκησης, Οικονομικών και Προγραμμάτων: projects@rainbowschool.gr