Διεκδικήσεις

«Ορατότητα, ένταξη και καθοδηγητικές αρχές για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, εκπαιδευτικούς και οικογένειες»

ΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η έλλειψη ορατότητας, η περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων καθώς και η αποσιώπηση ομο/τρανσφο/ιντερ/φοβικών  περιστατικων βιας παρατηρούνται συχνά στα ελληνικά σχολεία και έχουν αρνητικές συνέπειες στην ψυχική υγεία και τη σωματική ακεραιότητα τους. Επίσης υπονομεύουν την εκπαιδευτική και την μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους.

Άγνοια και προκαταλήψεις κυριαρχούν στις σχολικές μονάδες, ενώ η έλλειψη επίσημων οδηγιών ακινητοποιεί ή/και προκαλεί ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που κατά τη διαχείρισή τους καταπατώνται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών.

για τους λόγους αυτούς…

ΖΗΤΑΜΕ ένα συμπεριληπτικό σχολείο ως προς:

 • τον σεξουαλικό/ερωτικό προσανατολισμό
 • την ταυτότητα και την έκφραση φύλου
 • τη φυσική ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών φύλου (ίντερσεξ)

 • τις ευρύτερες έμφυλες θεματικές
 • τον πλούτο των οικογενειακών μορφών

Οι βασικές μας προτάσεις προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π.

1. Αποστολή εξειδικευμένης εγκυκλίου για τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων που προκύπτουν στην σχολική ζωή.

2. Αναδιατύπωση και συμπλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικοί άξονες.

3. Εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος Σεξουαλικής Εκπαίδευσης με μορφή συμπεριληπτική και ολιστική.

4. Επιμόρφωση Επιμορφωτριών/ών και Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας.

5. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού ώστε να συμπεριλαμβάνονται ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αρχές και διεθνή standards και κατάργηση της παρωχημένης παθολογιοποιητικής ορολογίας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρειάζεται:

 • Σύσταση Παρατηρητήριου εξειδικευμένου σε Φύλο και Σεξουαλικότητα καθώς και σχετικές γραμματείες στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο Ι.Ε.Π.
 • Εισαγωγή στην πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας των αξόνων του φύλου και της σεξουαλικότητας.

 • Έκδοση Οδηγού Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης προς εκπαιδευτικούς, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, Κ.Ε.Σ.Υ., ποικίλες Δομές Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
 • Εισαγωγή συμπεριληπτικών βιβλίων και υλικού στις σχολικές βιβλιοθήκες και σε προγράμματα φιλαναγνωσίας.

 • Συνεργασία των Σχολικών Μονάδων και των πιστοποιημένων φορέων με ΛΟΑΤΚΙ+ Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

 • Προώθηση σχετικής ενημέρωσης σε Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων. Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών σε φορείς που πραγματοποιούν Σχολές Γονέων.

 • Προώθηση της Γραμμής Στήριξης 11528 και του «Πες το Σ’ Εμάς» προς εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.