Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό του Πολύχρωμου Σχολείου “Προχωρώντας Μπροστά- Ευαισθητοποίηση μαθητριών/μαθητών σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου“, έλαβε έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ για το σχολικό έτος 2020-2021.
Το υλικό απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Ειδικό Γυμνάσιο – Γενικό, Επαγγελματικό και Ειδικό Λύκειο) όλης της χώρας και προάγει τον αλληλοσεβασμό, τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, την ελευθερία από κάθε μορφής διάκριση, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, με έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ μαθητριών/-τών, αλλά και μαθητριών/-τών των οποίων τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή/και η συμπεριφορά δεν εναρμονίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, με αποτέλεσμα να υφίστανται ομοφοβικό σχολικό εκφοβισμό και κοινωνικό αποκλεισμό.
Το υλικό περιλαμβάνει:
  • Τριάντα εννέα δραστηριότητες
  • Οκτώ οδηγούς
  • Δεκαεπτά αρχεία υποστηρικτικού υλικου
Μπορείτε να το βρείτε στο επίσημο site του  επιτελικού επιστημονικού φορέα, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  που υποστηρίζει το ΥΠΑΙΘ,  με τον τίτλο “Προχωρώντας Μπροστά“.