Έρευνα για το δημόσιο τομέα και τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr lgbti+personS».

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις, καθώς και τις πιθανές ανάγκες για επιμόρφωση και υποστήριξη των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες υγείας (ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές-ριες, επισκέπτες-ριες υγείας),
  • επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-ριες, κοινωνικούς λειτουργούς),
  • εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης),
  • διοικητικούς υπάλληλους (επαγγελματίες σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δήμους, ΚΕΠ, φορείς ασφάλισης, Εφορίες, κ.α)
  • αστυνομικούς,
  • επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης (εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές, εξειδικευμένο προσωπικό από τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων – “Σπίτι του Παιδιού).

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και πλήρως ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης ή επικοινωνίας και η διεύθυνση IP σας είναι μη εντοπίσιμη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συμμετοχή σας.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://orlandolgbt.limequery.com/159831?lang=el 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα και των εγκλημάτων μίσους, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Yλοποιείται στην Ελλάδα από το KMOP, το Orlando LGBT+, την Colour Youth –  Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την ομάδα του Πολύχρωμου Σχολείου, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επισκεφτείτε το site του προγράμματος https://www.faros2020.eu/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δημόσιας Εκπαίδευσης

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, το Σάββατο 20 & 27 Ιουνίου, στις 12:00 μ.μ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr lgbti+personS».

Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης απευθύνονται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά στελέχη και συντονίστριες/στές εκπαιδευτικού έργου, που εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης

Βασικός στόχος είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τη φοίτηση των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων σε δημόσια σχολεία, τις στάσεις και τις αντιλήψεις, καθώς και τις πιθανές ανάγκες για επιμόρφωση και υποστήριξη των εργαζομένων σε σχολικές μονάδες του δημόσιου τομέα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/ef7xMSs3aRB1a3697

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα FAROS

Βασικοί στόχοι του προγράμματος FAROS είναι αφενός η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΙ+ άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων μίσους, αφετέρου η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, το Orlando LGBT+, την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο projects@rainbowschool.gr