Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται με την εκπαίδευση διστάζουν να εμπλακούν στη συζήτηση για τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό, την έμφυλη ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά φύλου και την έκφραση φύλου που αποκλίνουν από τις κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες επειδή φοβούνται τις έντονες αντιδράσεις γονέων ή συναδέλφων.

Αν και η ασφάλεια και ο σεβασμός για τη ΛΟΑΤΚΙ νεολαία και τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους κάθε προέλευσης δεν θα έπρεπε να τίθεται σε αμφισβήτηση, συζητήσεις που σχετίζονται με την σεξουαλική ή έμφυλη ποικιλομορφία συχνά πυροδοτούν ισχυρά συναισθήματα και αντιθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ