Από τα μέλη του Πολύχρωμου Σχολείου: Μαρία Πατεράκη, Φαίη Ορφανίδου, Άγγελο Σκίμπα


Σε συνέχεια της έντονης δημόσιας συζήτησης για τη θεματική εβδομάδα γενικότερα και τον άξονα των έμφυλων ταυτοτήτων ειδικότερα, το Πολύχρωμο Σχολείο έκρινε σημαντικό να διεξαγάγει έρευνα για την εμπειρία των εκπαιδευτικών από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων. Ο στόχος ήταν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τους τρόπους που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν ζητήματα που άπτονται των Έμφυλων Ταυτοτήτων, το κλίμα συνεργασίας των μελών των Συλλόγων Διδασκόντων αλλά και τη συνεργασία τους με τους γονείς/κηδεμόνες, τη γνώση και τη στάση των παιδιών, τη γνώση και τη στάση των εκπαιδευτικών, την ανάγκη επανάληψης παρόμοιων δράσεων και την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα συγκεκριμένα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο ήταν διαθέσιμο, μέσω της ιστοσελίδας του Πολύχρωμου Σχολείου, από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο του 2017. Συλλέχθηκαν 45 ερωτηματολόγια, από την ανάλυση των οποίων προέκυψαν αξιοσημείωτα συμπεράσματα.

Οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στο προτεινόμενο υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), αλλά αναζήτησαν και άλλες πηγές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπήρξε εμπλουτισμός γνώσεων, ενδυνάμωση και ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου. Αν και η κινδυνολογία που επικράτησε με την ανακοίνωση της Θεματικής Εβδομάδας είχε αρνητικές συνέπειες στη στάση των εκπαιδευτικών, τελικά προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στο να υπάρξουν παρόμοιες δράσεις στο μέλλον, με άλλη συχνότητα και άλλη οργάνωση, ενώ ζητούν επιμόρφωση πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα.

Σε ό,τι αφορά τη στάση και τη γνώση των παιδιών, στοιχείο εξίσου σημαντικό, αυτό που προκύπτει είναι ότι μπορεί να μην έχουν γνώση για ζητήματα που άπτονται των Έμφυλων Ταυτοτήτων, αλλά είναι πιο ανοιχτά στο να μάθουν και, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, να εμπλακούν σε δράσεις στο μέλλον.

Γνωρίζοντας ότι η σχολική κοινότητα περιλαμβάνει και τους γονείς/κηδεμόνες, μπορεί να ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί που επέκτειναν τις δράσεις και προς τους γονείς, όμως αυτοί που το έκαναν είχαν καλή συνεργασία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο πατώντας εδώ