Μαργαρίτα Γερούκη

Η Μαργαρίτα Γερούκη είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και Σχολικής Σύμβουλος στα Χανιά. Το 1999 αποσπάστηκε για πέντε χρόνια στα τμήματα μητρικής γλώσσας της Φινλανδίας. Το ενδιαφέρον της για την αγωγή υγείας και ιδιαίτερα για τη σεξουαλική αγωγή την οδήγησε, παράλληλα με την εργασία της, στο Πανεπιστήμιο της Jyväskylä (Φινλανδία) όπου το 2004 ολοκλήρωσε αρχικά προπτυχιακές σπουδές στον τομέα Επιστημών της Υγείας με ειδίκευση στην Αγωγή Υγείας και στη συνέχεια τη μεταπτυχιακή της διατριβή με θέμα τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τη Σεξουαλική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Η παραμονή της στη Φινλανδία για οικογενειακούς λόγους και η τετραετής εκπαιδευτική άδεια από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας της έδωσαν την ευκαιρία να συνεχίσει τις σπουδές της και την ερευνητική της απασχόληση. Το 2010 ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές και υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή στην εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Helsinki,  τμήμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών με θέμα τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής. Το 2013 υποστήριξε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης γύρω από την πολιτική θεωρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέμα τη σεξουαλική διαφορετικότητα ως παράγοντα προσέλκυσης ρατσιστικών συμπεριφορών.

.

Έχει εκδόσει μια μονογραφία για το θέμα της Σεξουαλικής Αγωγής στα ελληνικά. Επίσης άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος της Ένωσης για την Επιστημονική Μελέτη της Σεξουαλικότητας (www.sexscience.org) και του Δικτύου Σεξουαλικής Αγωγής (www.sexeducationforum.org.uk).

Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με διάφορους φορείς έχει συμβάλει, με ενημερώσεις σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων και ομιλίες της σε ημερίδες εκπαιδευτικών και γονέων, στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και προώθησης προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής. Θεωρεί τη σεξουαλική αγωγή ως απαραίτητο στοιχείο της ολόπλευρης ψυχοσωματικής και πνευματικής καλλιέργειας του νέου ανθρώπου και πιστεύει πως το σχολείο μπορεί να συμβάλλει σε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν αισθάνεται άνετα με τις κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά αν θα πρέπει για λειτουργικούς λόγους να τις χρησιμοποιήσει, τότε πιστεύει στις LGBTQI & Straight συμμαχίες.  www.margaritagerouki.net