Δραστηριότητες – Φύλλα Εργασίας

Το εκπαιδευτικό υλικό του Πολύχρωμου Σχολείου με τίτλο «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου, Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια & Λύκεια) όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι εγκεκριμένο με αρ. πρωτ. 193617/13-11-2018 του ΥΠΠΕΘ με βάση το με αρ. 53/08-11-2018 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική τάξη να γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό, με προαιρετικό χαρακτήρα.
2. Ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιεί το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών.
3. Να μην επιτραπεί η διάθεση και η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Να παραχωρηθούν δωρεάν προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο.
5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δραστηριότητες – Φύλλα Εργασίας
1. «Διάδρομος της λεκτικής βίας» στερεότυπα σχετικά με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό
2. «Λέξεις που πληγώνουν» δραστηριότητα για λεκτική έμφυλη βία
3. «Ό,τι μας ενώνει, ό,τι μας χωρίζει» διερεύνηση αποκλεισμών και διακρίσεων σχετικά με προσωπική ταυτότητα
4. «Διαφορετικότητα – Σεξουαλικός Προσανατολισμός»
5. «Σεξουαλικός Προσανατολισμός – Μύθοι και Πραγματικότητες»
6. «Εσύ ποιο άτομο θα ήσουν στο πάνελ;»