Το Πολύχρωμο Σχολείο χρειάζεται τη βοήθειά σου!

Πιστεύεις στο έργο του Πολύχρωμου Σχολείου και θέλεις να το βοηθήσεις εθελοντικά στην προσπάθειά του για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση;

Έχεις κάποιο χρόνο για να αφιερώσεις και δεξιότητες στη γραφιστική,

στην οργάνωση, στην αρχειοθέτηση, στην έρευνα στο διαδίκτυο,

στη μετάφραση ή στον υποτιτλισμό

ή και απλώς διάθεση για συνεργασία πάνω σε έναν κοινό στόχο;

Συμπλήρωσε  την αίτηση εθελοντικής εργασίας πατώντας εδώ.