Έμφυλες Ταυτότητες – Καταγραφή εμπειριών εκπαιδευτικών


Καθώς το σχολικό έτος 2016-2017  φτάνει στο τέλος του και ολοκληρώνονται οι δράσεις στα πλαίσια της Θεματικής εβδομάδας, θα θέλαμε να καταγράψουμε τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης της. 

Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να αναδείξουμε τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα και να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση επόμενων δράσεων.

Μπορείτε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας ανώνυμα το ερωτηματολόγιο πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο και προωθώντας το σε άλλους/άλλες συναδέλφους.

Σας ευχαριστούμε!